Wednesday, July 12, 2017

Jiban Myo-Ou

Jiban Myo-Ou

Cat043- Jiban Myo-Ou 吉胖明王

This cat is inspired by Fudo Myo-ou and Jibanyan from Yokai Watch.
 ฅ/ᐠ。ᆽ。ᐟ \
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Check my fb for more: www.facebook.com/xiaobaosg/

No comments: